Can-BUS Tester

CAN-Bus Tester 2 utgör ett universellt mätinstrument för drifttagning, analys, övervakning, felsökning och service/underhåll av CAN-Bus fabriker. Typiska problem som uppstår vid driften av CAN-Bus fabriker, såsom nodmisslyckanden, fel i kommunikationen eller helt stillastående fabriker, har ofta sitt ursprung i de fysiska bussarnas egenskaper. CAN-Bus Tester 2 ger en översikt över signalförhållanden på bussen, som hjälper dig att hitta och åtgärda vanligt förekommande fel utan onödigt dröjsmål.