100-800VDC

GX-serien är optimerad för systems från 100VDC till 800VDC. Fungerar även vid spänningar lägre än 100VDC men där är MX-serien ett bättre val.