DC-kontaktorer

SCN representerar marknadsledande tillverkare inom området kontaktorer. Kontaktorerna är anpassade för mobila applikationer. De är hermetiskt tillslutna och hanterar laster 50-1000A och 12-750VAC/VDC. Särskiljande med kontaktorer från Gigavac är att de är gasfyllda, kompakta och har en unik tätningsteknologi EPICTM (ExtendedPerformance Impervious Ceramic). Kontaktorerna kan erbjudas med hjälpkontakter, integrerat avspänningsskydd och ström/spänningssensor. De finns även i flerpoligt utförande.