Roterande absolutgivare

I vårt produktsortiment av absoluta givare finns både optiska och magnetkodade givare. SCN levererar absoluta optiska pulsgivare och magnetkodade pulsgivare från marknadsledande POSITAL FRABA. Pulsgivarna har en anslutning som passar alla de vanligaste fältbussprotokollen. Noggrannhet och stabilitet gör att de absoluta givarna är kompatibla med många olika applikationer.