Släpringar för servosystem

Släpringar för servomekanism används vid servosystemet för att mäta det faktiska läget för det mekaniska systemet jämfört med styringången.