Släpringar med PIN-kontakter

Släpringar med kontaktstift är en serie designad för att ersätta kvicksilver på ett miljövänligt sätt. De är kompakta, kvicksilverfria och med kontakter av guld.