Släpringar för höga strömmar

Kraftigt dimensionerade grafitborstar för höga strömmar Vi använder så kallade högströmsborsthållare för blixtskydd och överför strömmar från statiska till roterande komponenter.