Fältbuss släpringar

Fältbuss är namnet på en familj av industriella datornätverksprotokoll som används för distribuerad kontroll och överföring i realtid.