Bistabil

Den bistabila funktionen gör att reläet växlar läge då det får en puls och stannar i det läget till nästa puls.